Niet gecategoriseerd

Magento Webshop

Wij richten Magento shops zo in dat dynamische content nauwelijks invloed heeft op de cache. Op de achtergrond worden pagina’s zo hervormd dat vrijwel alle

Niet gecategoriseerd

Koppel Magento Met E

Magentoheeft een ijzersterke reputatie opgebouwd waar het gaat om de betrouwbaarheid van de software. Het ontwikkelteam van Magento werkt dan ook dagelijks aan het verbeteren